Yudisium Angkatan III UUI

| 30-06-2015   09:10:01 WIB | dilihat 450 kali

Universitas Ubudiyah Indonesia telah melaksanakan yudisium angkatan ke III UUI pada tanggal 30 Mei 2015. peserta yudisium pada angkatan ke III berjumlah 80 mahasiswa. Semoga mahasiswa/i yang telah menyelesaikan perkuliahan dapat bekerja di instansi-instansi yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang mereka dapatkan di bangku perkuliahan.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

Hadis-hadis pilihan
" Seorang Arab Badui bertanya, "Kapankah tibanya kiamat?" Nabi Saw lalu menjawab, "Apabila amanah diabaikan maka tunggulah kiamat." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana hilangnya amanat itu, ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab, "Apabila perkara (urusan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat." (HR. Bukhari) "